DZIAŁALNOŚĆ  BRACTWA

Sprawozdanie z działalności Bractwa.

 

 1. Przewodniczenie i uczestnictwo w nabożeństwie ku czci Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk w soboty przed mszą św. od lipca 2003 roku.

 2. Wydanie i rozprowadzenie broszury „Pani Pobiedzisk – Dzieje kultu Matki Bożej Łaskawej w królewski mieście Pobiedziska” – Pobiedziska 2004 (Nihil obstat ks. dr Grzegorz Iwiński imprimatur Bp Bogdan Wojtuś Wikariusz Generalny Gniezno 5 maja 2004 r. w nakładzie 1000 egz.).

 3. Wydanie i rozprowadzenie obrazków z wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej i bł. ks. Antoniego Świadka (ok. 10 tys. szt.), wizerunków Matki Bożej w formie fotografii oprawionych w ramy.

 4. Stworzenie strony internetowej z domeną www.panipobiedzisk.pl i konta Pani Pobiedzisk na Facebook.

 5. Uczestniczenie w corocznych adoracjach Najświętszego Sakramentu w parafiach św. Michała Archanioła i Ducha Świętego w Pobiedziskach.

 6. Adoracja całonocna Grobu Pańskiego po liturgii Wielkopiątkowej w parafii św. Michała Archanioła w Pobiedziskach przywracająca średniowieczną tradycję adoracji grobu.

 7. Zorganizowanie i prowadzenie corocznych pielgrzymek do miejsc świętych. Pielgrzymka w 2016 roku odbyła się do sanktuariów diecezji tarnowskiej.

 8. Organizowanie uroczystości związanych z rocznicami koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej w Pobiedziskach na Rynku przez abp Henryka Muszyńskiego w 2004 roku.

 9. Uczestniczenie i organizowanie uroczystości związanych z 1050 rocznicą Chrztu Polski.

 10. Przygotowanie i uczestniczenie w uroczystościach związanych z jubileuszem 1000-lecia urodzin Kazimierza Odnowiciela Patrona Pobiedzisk w kościele św. Michała Archanioła w Pobiedziskach i w Katedrze Poznańskiej z udziałem bp Grzegorza Balcerka 25 lipca 2016 r.

 11. Ufundowanie okolicznościowego baneru na jubileusz urodzin Władcy Polski Kazimierza Odnowiciela 1016 – 2016.

 12. Ufundowanie feretronu z wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk który został poświęcony przez ks. Mariusza.

 13. Zorganizowanie uroczystości sprowadzenia relikwii bł. Jolenty w parafii Ducha Świętego w Pobiedziskach.

 14. Ufundowanie kapliczki i obrazu poświeconych Matce Bożej Łaskawej do kościoła Ducha Świętego w Pobiedziska.

 15. Uczestniczenie w modlitwie codziennej o godz. 20.00 w intencji ojczyzny od początku istnienia Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę w miejscu objawień Matki Bożej.

 16. Wystąpienie do władz samorządowych o uczczenie śp. por. Jana Jankowskiego PS. „Orzeł” żołnierza wyklętego poprzez nadania jego imienia ulicy w Pobiedziskach.

 17. Przygotowanie świadectw łask za wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk przekazanych proboszczowi parafii ks. kan. Robertowi Nurskiemu.

 18. Zorganizowanie spotkań członków Bractwa w roku 2016 w marcu i maju a także spotkania z opiekunem duchowym ks. Robertem Nurskim.

 19. Zorganizowanie i uczestniczenie po raz 6 w „Orszaku Trzech Króli” w Pobiedziskachwraz ze „Scenę pobiedziską”.

 20. Przekazywanie relacji z uroczystości w parafiach pobiedziskich i dotyczące odnowy kultu Matki Bożej Łaskawej i jubileuszu urodzin Kazimierza Odnowiciela do „Przewodnika Katolickiego w Gnieźnie.

 21. Przyznanie Ryngrafów Kazimierza Odnowiciela z wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej: abp Henrykowi Muszyńskiemu, Ninie i Janowi Nowowiejskim ofiarodawcą pieśni Feliksa Nowowiejskiego „Pod Sztandarem twym stajemy”, prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, aktorowi i uciekinierowi z obozu w Oświęcimiu Augustowi Kowalczykowi (twórcy hospicjum w Oświęcimiu), misjonarzowi o. Eleuteriuszowi Klimczakowi, ks. Kan. Ireneuszowi Plucińskiemu i bp Grzegorzowi Balcerkowi.

 22. Prowadzenie kroniki Bractwa i dokumentacji dotyczącej działalności Bractwa.

 23. Uczestniczenie w nabożeństwach fatimskich w parafii św. Michała Archanioła w Pobiedziskach w 13 dniach miesięcy upamiętniających objawienia w Fatimie w 1917 roku.

 24. Uczestnictwo w uroczystej peregrynacji kopi figury Świętego Michała Archanioła z Gargano we Włoszech.

 25. Uczestniczenie w procesji Bożego Ciała iinnych uroczystościach kościelnych.

 26. Renowacja cudownego obrazu MB Łaskawej, ufundowanie tablic pamiątkowych z kościoła objawień, wybudowanie kapliczki w miejscu objawień ( kościoła objawień ), odszukanie w Internecie akwareli z 1810 roku przedstawiającej widok na Pobiedziska z Kościołem Objawień i wręczenie kopii akwareli bp Bogdanowi Wojtusiowi z okazji 10-lecia koronacji..

 27. Oprowadzanie corocznej pielgrzymki biegaczy i rowerzystów „Od Michała do Michała” (Uzarzewo – Pobiedziska 2 lipca) i innych grup .

 28. Zamieszanie artykułów dotyczący historii Pobiedzisk i kultu Matki Bożej w prasie lokalnej i informatorach o sanktuariach.

 29. Wydanie książki „Drzewo Głogowe” autorstwa Krzysztofa Krygiera.

 30. Zainspirowanie poetki Bogumiły Konstancji Załęskiej do napisania wiersza „Przesłanie do Matki Bożej Łaskawej – Pani Pobiedzisk” która umieściła go w tomiku „Cisza” Wolsztyn 2008.

 

Opracował:  Stanisław Krygier - moderator

Parafia pw. św. Michała Archanioła
62-010 Pobiedziska
ul. Gnieźnieńska 2
tel. 61/817.71.12

Święto patronalne:
Michał Archanioł, 29.09

 

Porządek Mszy św.:
Niedziele: 7.00; 9.00; 11.00; 13.00 ( z udziałem dzieci; Msza św. nie jest sprawowana w okresie letnich wakacji); 18.30.
Dni powszednie: 7.00; 18.30.
Biuro parafialne: poniedziałki, środy, piątki od 10.00 do 12.00 oraz w środy od 16.30 do 17.30.