ODNOWA KULTU

W dniu 19 października 1999 roku w 15 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, podczas mszy św. sprawowanej przez ks. kanonika Ireneusza Plucińskiego, następuje poświęcenie sztandaru związku zawodowego " Solidarność " ( sztandar ufundowany ze składek członków związku przy Hucie Szkła w Pobiedziskach i Komitetu Ziemi Pobiedziskiej ). Związkowcy obrali sobie za patronkę Matkę Bożą Łaskawą " Panią Pobiedzisk", umieszczając jej Najświętsze Oblicze na rewersie sztandaru. To środowisko, wdzięczne za 2000 lat chrześcijaństwa, jako votum Wielkiego Jubileuszu postanowiło odnowić obraz Matki Bożej Łaskawej. Na renowację cudownego obrazu przeprowadzono dwie zbiórki pieniężne przed kościołami w Pobiedziskach. Na odnowienie obrazu złożyła ofiarę Rodzina Licheńska, której animatorką jest p. Karolina Urbaniak i pielgrzymi częstochowscy z p. Gertrudą Bartlitz. Otrzymano także dotacje ze Starostwa Powiatu Poznańskiego-Ziemskiego oraz od Rady Miasta i Gminy Pobiedziska. Renowację obrazu przeprowadził mgr Ryszard Gulczyński pod nadzorem ks. kanonika Mariana Lewandowskiego, dyr. Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Przed obrazem umieszczonym w ołtarzu bocznym kościoła Farnego p.w. św. Michała Archanioła ustawiono tablice z wiernie odpisanym tekstem polskim z wizyty Prymasa Polski ks. arcybiskupa Jana Łaskiego. W dniu 14 sierpnia, w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w święto Maksymiliana Marii Kolbego, odnowiony obraz poświęcił ks. kan. Ireneusz Pluciński, dziekan pobiedziski. W uroczystości brali udział duchowni związani z Pobiedziskami: ks. prałat Bronisław Michalski, który wygłosił piękne kazanie o wielowiekowym kulcie Matki Bożej w Pobiedziskach, a także ks. Stanisław Zywert, o. Sylwin Wojdanowicz, ks. Andrzej Szyndler i księża wikariusze. We Mszy św. brały udział liczne delegacje i przedstawiciele administracji samorządowej.

Z inicjatywy Stanisława Krygiera, który był autorem projektu plastycznego kapliczki, liczni czciciele kultu maryjnego wsparli budowę kapliczki w miejscu Objawień Matki Bożej własną pracą, ofiarami pieniężnymi i materialnymi. Pracami organizacyjnymi związanymi z budową kierował Krzysztof Krygier. Umieszczony w kapliczce wizerunek Matki Bożej, będący kopią obrazu Matki Bożej Łaskawej, przeniósł na blachę miedzianą Mariusz Wegner. Państwo Kończal wyrazili zgodę, aby na ich ziemi została postawiona kapliczka. W wybudowaniu kapliczki zaangażowanych było wielu parafian i czcicieli Maryi, spośród których wymienić należy : Andrzeja Dutkiewicza, Mariannę Krygier, Jakuba Krygiera, Ryszarda Krysztofika (Gniezno), Aleksandrę Maciejewską, Ryszarda Mikusińskiego, Henryka i Przemysława Misia, Krystynę Nowak, Józefa Nowaka ( Środa Wlkp ), Pawła i Michała Piotrowiczów, Ryszarda i Michała Stachowiaków, Michała i Krzysztofa Stojanowskich, Jana Szulca, Jana Świderskiego, Janusza Wachowiaka, Józefa Wodzińskiego i Przemysława Wieczorka. W dniu 14 sierpnia 2000 roku ks. kan. Ireneusz Pluciński, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła, poświęcił kapliczkę przy ul. Poznańskiej w obecności zgromadzonych księży, pocztów sztandarowych, feretronów, przy udziale i pomocy miejscowej Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości tej uczestniczyło wielu czcicieli Matki Bożej, którzy przeszli procesyjnie z kościoła Farnego do kapliczki.

Fragmenty artykułu Marcina Makohońskiego opublikowanego w Przewodniku Katolickim, w Dodatku Archidiecezji Gnieźnieńskiej: 28/04.

Koronacja obrazu Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk.
"Nałożenie koron zobowiązuje"

Matka Boża objawiła się na przestrzeni naszych dziejów w wielu miejscach. Z pewnością nie wszystkie są prawdziwe, ale też i nie wszystkie były fałszywe. Jeżeli w jakimś miejscu prośby Matki Bożej były spełnione - modlitwa i pokuta - i nie szukano sensacji, zaspokojenia ciekawości lub nawet pieniężnych interesów - to takie miejsce było i jest miejscem łask. Ile łask płynie z miejsc Maryjnych, ile pociech, mogą powiedzieć tylko Ci, którzy owych łask doświadczyli. Mieszkańcy Pobiedzisk (i okolic-s.k.), którzy stojąc przed problemem masowych zwolnień z własnego zakładu pracy, zawierzyli "Pani Pobiedzisk" i w dniu 2 lipca 2004 r. przybyli przed cudowne oblicze z wotami pełnymi wdzięczności oraz słowami na ustach: "Maryja pomogła!"
Ojciec Święty Paweł VI powiedział; "odnowa życia religijnego, odnowa społeczeństwa będą zależały od pomocy Matki Bożej, Matki Kościoła, pokornej i chwalebnej Królowej". Macierzyńska miłość Maryi obejmuje bowiem cały świat. Obejmuje Kościół i jego dzieci. Maryja stoi wiernie przy swoich dzieciach, nie tylko w: La Salette, Lourdes czy Fatimie, ale także w miejscach, gdzie jej kult jest może mniejszy, ale również żarliwy. (...)

Dwa lata wcześniej pracownicy Huty Szkła w Pobiedziskach stanęli przed faktem zwolnień z własnego zakładu pracy. Podczas uroczystej Mszy św. Zawierzyli wówczas swój los Pani Pobiedzisk i gorliwie modlili się z nadzieją , że nie zostaną bez środków do życia. Matka Boża wysłuchała ich próśb…znalazł się inwestor, a tym samym uratowano miejsca pracy. - Aby podziękować Matce Bożej, postanowiliśmy ufundować na Jej cudowne skronie i skronie Dzieciątka Jezus korony, które upamietnią i potwierdzą czas łask otrzymanych od Boga za Jej wstawiennictwem - mówi Stanisław Krygier, jeden z tych, którzy wówczas zawierzyli swój los Maryi.

Drugiego lipca 2004 r. podczas uroczystej Mszy św. Na Rynku w Pobiedziskach ks. Abp Henryk Muszyński dokonał aktu koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk. - Ten czcigodny obraz pobiedziskiej Pani przeżywa dzisiaj przepiękny rozkwit, odnowiony nie tylko jako ikona, ale odnowiony również jako kult i cześć Matki Najświętszej w chrześcijańskich sercach - powiedział w homilii arcybiskup gnieźnieński. - Niech ta szczególna uroczystość pozostanie symbolem i znakiem dla potomnych tej pięknej inicjatywy społecznej. Nałożenie koron nie jest wyłącznie obrzędem, piękną ceremonią, ale jest przede wszystkim wielkim zobowiązaniem. Życie zawodowe i społeczne wymaga bowiem bardzo wyraźnego odniesienia do zasad etycznych i moralnych. Bo bez tego odniesienia zamienia się ono w walkę o własne ineresy, grozi destabilizacją życia społecznego, a nawet chaosem w życiu publicznym, czego dzisiaj niejednokrotnie jesteśmy świadkami.
Po uroczystej Mszy św. Ks. Abp Henryk Muszyński, wraz z przybyłymi do Pobiedzisk pielgrzymami oraz licznie zgromadzonymi mieszkańcami miasta udał się z procesją do miejsca objawień. Na zakończenie uroczystości wspólnie odmówiono modlitwę różańcową w intencji chorych, której przewodniczył ks. Ryszard Mikołajczak - duszpasterz poznańskiego Hospicjum i odśpiewano Apel Jasnogórski, któremu przewodniczył o. Jan Maciejowski z klasztoru OO. Franciszkanów w Gnieźnie. Uroczystość zakończyło czuwanie modlitewne prowadzone przez pielgrzymkową grupę zieloną przy obrazie Pani Pobiedzisk.

Bogumiła Konstancja Załęska

 

Przesłanie do Matki Boskiej

Łaskawej – Pani Pobiedzisk

 

 

Bogurodzico, święta

Pobiedziska Panienko

Pozwól przed Tobą

Duszom naszym klęknąć,

Przedstawić prośby

O wybaczenie

I o to żeby ludzkie sumienie

Odzyskało swoje znaczenie

 

By się ukorzyli

Ci, którzy je zagłuszają

I znieśli bariery,

Które dla Boga, Honoru

I Ojczyzny ustają

 

Bo zawsze kiedy Ojczyzna

Była w potrzebie

To jej godni synowie tutaj

Zwracali się do Ciebie

 

I choć Pobiedziska

To ojczyzna mała

Tyś na swoją przystań

Właśnie je, wybrała

Więc za Janem Pawłem

Do ciebie wołamy

„abyśmy sami nie podcinali

Korzeni, z których wyrastamy”.

Przypomnieć należy

Źródła łaski Twojej, które

 

Swój początek wzięły

Już w czasach gdy

Przyniosły sławę

Kazimierzowi Odnowicielowi

Zwycięstwem nad Masławem

Tenże Kazimier za pomoc

Mu okazaną przez siły niebieskie

Ustanowił, że siedziba

Matki Bożej Łaskawej

Jest miastem królewskim.

I na pamiątkę chwały

Nad pokonanym

Gród ten był odtąd

„Pobiedziska” zwanym.

 

A tyś się Matko Boża

Wiele razy objawiła

Na krzewie głogowym

Przy ‘trakcie poznańskim”

Gdzie ongiś świątynia

Twych objawień

Postawiona została.

 

Przybywali do Ciebie

Wielkopolscy Piastowie

Jakoż i inni książęta

Obcy i królowie.

I chociaż w lipcu 1331

Twoje miasto Zakon Krzyżacki

Doszczętnie zrujnowali,

To Kazimierz Wielki

Wnet je odbudował.

 

Tyś za narodem polskim

U Boga wciąż orędowała

I dla Jagiełły

Pod Grunwaldem

Zwycięstwo uzyskała.

Za co król Władysław

Tak Tobie dziękował,

Że i drugi raz po już

Po bitwie

Pieszo do Ciebie pielgrzymował.

I chociaż na przestrzeni wieków

Wielokrotnie płonęły kościoły

W których figura i obraz Twój

Matko Boża Niepokalana przebywał

To one z tych kataklizmów

Niemalże całe ię ostawały.

Więc dotąd wizerunki Maryi

Wielkimi łaskami wsławione

Szczególnie w dniu Jej

Nawiedzeń 2 lipca,

Każdego roku uroczyście

Są czczone.

 

Przy czym kult Matki Bożej Łaskawej

Panią Pobiedzisk zwanej

Wciąż przez Wielkopolan

Jest pielęgnowany.

Zaś pielgrzymki przybywając stale

Do Jej kapliczki i do Fary

Wznoszą wciąż swe prośby

I znoszą ofiary.

A Pani Pobiedzisk

Łaskawa przez wieki całe

Matka Boska

Wciąż spogląda na nich

Z macierzyńską troską.

Więc teraz my współcześni

Za swym Papieżem

 

Do ciebie Pani wołamy

Byśmy sami nie podcinali

Korzeni, z których wyrastamy.

I prosimy byś nawet

Jeżeli część naszych próśb

Się nie ziści, zachowała

Nas od pychy, pogardy

I od nienawiści.

 

Tomik „Cisza” Wolsztyn 2008, s. 31 – 35.

MIEJSCE OBJAWIEŃ MATKI BOEJ W XIII WIEKU
Miejsce objawień Matki Bożej w XIII w