Kalendarium

Kultu Matki Bożej Łaskawej

Pani Pobiedzisk

w Królewskim Mieście Pobiedziska

 

Kalendarium opracował:

Stanisław Krygier

Moderator

 

Bractwa Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk

 

 

 

 X w.     Ufundowanie w grodzie Ostrów  przez księżnę  Dąbrówkę  pierwszej kaplicy na ziemi polskiej.

1041 r.  Matka Boża ukazuje się księciu Kazimierzowi Odnowicielowi w kościele w grodzie Ostrów.

1048 r.  Nadanie grodowi Ostrów przywilejów na prawie polskim i nazwy Pobiedziska od odniesionego nad   wojskami Masława  zwycięstwa - Pobieda.

XIII w.  Objawienie się Matki Bożej na drzewie głogowym na wzgórzu przy drodze ku Poznaniowi. Powstanie kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

1331 r. Ocalenie kaplicy Objawień z pożogi wywołanej najazdem krzyżackim.

1466 r. Pożar Kościoła Objawień i jego odbudowa.

1520 r. W kaplicy rezydował proboszcz i wikariusz.

1579 r. W czasie pożaru miasta spaliły się kościoły i kaplica NMP.

1592 r. Odbudowa kaplicy przy pomocy uzdrowionej cudownie mieszczki Agnieszki zwanej Jeburą,  fundatorki  łaskami słynącymi obrazu Matki Bożej Łaskawej.

1594 r. Król Polski przywilejem potwierdził ziemie nadane Kościołowi Objawień. Liczne uzdrowienia i cuda potwierdzali duchowni i wierni świeccy.

1608 r. Arcydiakon gnieźnieński Vincenty a Serve wizytujący Kaplicę  potwierdza tekst tablicy przytwierdzonej do ściany kaplicy przez Prymasa Polski Jana Łaskiego:

 " Miejsce tego kościoła nazywa się Objawieniem Najświętszej Maryi Panny Matki Jezusa  Chrystusa, że ktokolwiek z prawowiernych będąc jaką tylko złożony chorobą, a z nabożeństwem ij z dobrą wiarą do Nieij chętnie ofjiaruie się, a przyżecze to miejsce nawiedzić,  za  pomocą Pana Boga y Teijże Matki Jego Najświętszej uzdrowion zostanie"   (tłumaczenie z 1770 r.).

1653 r. Odbudowa Kaplicy i potwierdzenie przywilejów odpustów i przywilejów dla Bractwa Niepokalanego Poczęcia najświętszej Maryi Panny istniejącego przy Kościele Objawień przez  papieża Innocentego X.

1746 r. Remont Kościoła objawień przy współudziale Tomasza Murawy, Stanisław Rakowicza i ks. Mikołaja Nowickiego. Uroczyste przeniesienie Cudownego Obrazu z Kościoła Farnego do odnowionego kościoła Objawień.

1758 r. Bulla papieża Benedykta XIV potwierdzająca nadanie odpustów zupełnych i okresowych dla modlących się w Kościele Objawień.

1808 r. Przeniesienie Cudownego Obrazu i kultu Matki Bożej Łaskawej do kościoła farnego pw. Św. Michała archanioła w Pobiedziskach. Komisja biskupia afiliowała kult Matki Bożej wraz z sprzętami liturgicznymi.

1810 r. Pożar kościoła.

1912 r. Ogrodzenie ternu byłego Kościoła Objawień i wybudowanie figury.

1939 r. Zburzenie figury Niepokalanej przez Niemców, wszystkich krzyży przydrożnych i figur w Pobiedziskach, min. Figury św. Wawrzyńca na rynku i św. Rocha u zbiegu ulicy Kostrzyńskiej  wiodącej do Kociałkowej Górki.

1970 r. Ukazuje się artykuł w prasie katolickiej opisujący pobiedziskie sanktuarium maryjne – Tygodnik Zorza: Sanktuaria Maryjne w Polsce Pobiedziska

2000 r. Poświęcenie odrestaurowanego obrazu Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk i kapliczki wybudowanej w miejscu objawień Matki Bożej.  W dniu 14 sierpnia kapliczkę poświecił ks. Kan. Ireneusz Pluciński, a historię kultu przedstawił Krzysztof Krygier.

2003 r. Przywrócono nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej przed Cudownym Obrazem.

2004 r. Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk na Rynku  w Pobiedziskach przez abp Henryka Muszyńskiego Metropolity Gnieźnieńskiego. Korony ufundował właściciel odbudowanej Huty Szkła Pobiedziska i pracownicy zakładu. Zakład rozpoczął swą produkcję w dwa lata po modlitwie wstawienniczej papieża Jana

Pawła II.

2010 r. W księdze pamiątkowej Ksiądz Prymas napisał: Bractwu Matki Bożej Łaskawej Pobiedziskiej Pani składam najlepsze wyrazy pamięci, dar modlitwy i najlepsze życzenia na tej drodze powracania do organizacyjnych struktur z przeszłości. Zapewniam o pamięci w modlitwie i z serca błogosławię!

Pobiedziska 13. X. 2010 r.

+Józef Kowalczyk

Prymas Polski

2011 r. 29 lipca w miejscu Objawień Matki Bożej przy kapliczce wspólnota im. bł. ks. Antoniego   Świadka rozpoczęła modlitwy w intencji Ojczyzny w ramach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę o godz. 20.00

2012 r. Reaktywacja Bractwa Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk i zatwierdzenie Statutu Bractwa.

2014 r. Uroczystość 10 rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej której przewodniczył bp Bogdan Wojtuś.

2016 r. W czasie uroczystej mszy św. z okazji 1000-lecia urodzin księcia Kazimierza Odnowiciela w katedrze poznańskiej 24 lipca bp Grzegorz Balcerek powiedział: „Od niedawna działa ponownie Bractwo Maryi Niepokalanej, którego członkowie wynagradzają za grzechy, włączają się w duszpasterską działalność parafii, a przede wszystkim troszczą się by wieść o nabożeństwie do Łaskawej Pani Pobiedzisk stale się rozszerzała. Jako Biskup, bardzo dziękuję za te działania i im z serca błogosławię”.