Nabożeństwo do  Matki Bożej Łaskawej

Pobiedziska

Parafia pw. św. Michała Archanioła

Archidiecezja Gnieźnieńska

 

O Maryjo witam Cię

O Maryjo kocham Cię

O Maryjo proszę Cię

Pobłogosław dzieci swe. 3x

 

Pieśń: Idźmy tulmy się jak dziatki

Idźmy, tulmy się jak dziatki, * Do Serca Maryi Matki, Czy nas nęka życia trud, * Czy to winy czerni brud! Idźmy, idźmy ufnym krokiem, * Z rzewnym sercem, z łzawym okiem:
Serce to zna dzieci głos, * Odwróci bolesny cios.

Ach, to Serce dobroć sama, * Najczulszej z córek Adama, Jest otwarte w każdy czas, * Samo szuka, wzywa nas: Pójdźcie do mnie, dziatki moje, * Wyczerpnijcie łaski zdroje; Kto mnie znajdzie, życie ma, * Temu Syn zbawienia da"!

Więc do Ciebie, jak do matki * Idziem, tulim się, Twe dziatki: Matko, ulżyj życia trud, * Zmyj z serc naszych winy brud! Ty nas kochasz, a my Ciebie, * Niech się z Tobą złączym w niebie. Matko, kto nie kocha Cię, * Dzieckiem Twym nie zowie się!

Prowadzący:

W imię Ojca i syna i Ducha Świętego.

W.: Amen

Prowadzący:

Bądź pozdrowiona Matko Boża Łaskawa!

Witaj Pani Pobiedzisk!

Do Ciebie Maryjo z ufnością wołamy:

Panno Łaskawa, Niepokalana Maryjo,
Spoglądająca czule na nas z drzewa głogowego, Racz wysłuchać próśb naszych.

Matko Nienaruszona, roztocz opiekę nad rodzinami, A szczególnie nad dziećmi i młodzieżą. O Pani, uzdrów chorych i daj ulgę w cierpieniu.Królowo Różańca Świętego,
wyjednaj pokój dla Polski i całego świata.
Spraw, abyśmy zawsze postępowali zgodnie z wolą Bożą.

Maryjo, Królowo Wniebowzięta,
Doprowadź wszystkich do Boga Ojca,
Przez Twego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.

Pieśń:

Pod sztandarem Twym stajemy
O najświętsza nasza Pani!
Służyć wiernie ślubujemy,
Szczere serca niosąc w dani.
Prowadź nas, zachowaj nas,
Maryjo, Maryjo.

Ty do walki daj otuchy,
Udziel swojej nam opieki,
Gdy zaczepią nas złe duchy,
Nie daj zginąć nam na wieki.
Wspieraj nas, wspomagaj nas,
Maryjo, Maryjo.

Matko, wstawiaj się za nami,
By nie zmogła nas pokusa,
Twymi chcemy iść drogami,
Przez Cię dojdziem, do Jezusa.
Prowadź nas, oświecaj nas,
Maryjo, Maryjo.

Maryjo, Matko Boża Łaskawa, oddajemy Ci z ufnością całą naszą rodzinę parafialną i ziemię pobiedziską, którąś sama wybrała na swoje dziedzictwo. Powierzamy Ci, najlepsza Matko, szczególnie chorych i strapionych. Oddajemy Ci, Niepokalana Dziewico, wszystkie intencje wpisane do Księgi próśb i łask, którą składamy z miłością dziecka na ołtarzu przed Twoim obliczem.

Wejrzyj na nas ze swego tronu i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i czym jesteśmy. Ofiarujemy Ci nasze domy, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań:

- spraw, aby w dzisiejszym świecie szanowane były prawa każdego człowieka i prawa narodów, by przez to umacniał się dobroczynny pokój – prosimy Cię, o Łaskawa Pani

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- aby Ojciec Święty, Ksiądz Prymas cieszyli się dobrym zdrowiem, błogosławieństwem Bożym i Twoją opieką w apostolskiej posłudze Kościołowi Świętemu

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- otaczaj opieką kapłanów, Seminarium duchowne, zakony i całą naszą archidiecezję

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- aby nasza Ojczyzna umacniała się ładem moralnym synów i córek swoich

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- daj zdrowe myślenie tym, którzy kierują naszym państwem, aby szukali dobra narodu opartego na prawie Bożym

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- o zgodę, miłość, trzeźwość w rodzinach i Ojczyźnie naszej

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- o Twoją opiekę, Matko, dla rodzin rozbitych, niszczonych przez niezgodę i  życie bez Boga

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- wypraszaj opiekę dla rodzin biednych i wielodzietnych

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- o szczęśliwe rozwiązanie dla matek w stanie błogosławionym, o zdrowie dla matek i dzieci

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- o potomstwo dla rodzin bezdzietnych

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- o to, aby wszystkie dzieci poczęte pod sercem matek zostały otoczone miłością rodziców i najbliższych; ochroń miłościwa Matko wszystkie dzieci, których życie jest zagrożone

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

 

- o zdrowie dla chorych

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- o błogosławieństwo Boże, o Twoją opiekę dla każdej rodziny, całej naszej parafii i naszego miasta

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- o Twoją opiekę dla dzieci i młodzieży

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- o Twoją opiekę dla parafian przebywających z dala od rodzin, pracujących w delegacjach i za granicą

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

- o radość wieczną dla zmarłych parafian i wszystkich dusz w czyśćcu cierpiących

Wszyscy - prosimy Cię, o Łaskawa Pani

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej.                   Módl się za nami
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, najmilszy Przedmiocie Miłości Ojca Przedwiecznego.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, przeczysty Przybytku Słowa Wcielonego.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Oblubienico Ducha Świętego.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, jaśniejący Tronie chwały.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, zachowana od zmazy grzechu pierworodnego.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczona.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, błogosławiona między niewiastami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niewyczerpana Skarbnico Łask Chrystusowych.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczne Schronienie naszych serc.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niezawodne Odrodzenie dusz.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Uzdrowienie chorych.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico słuchająca.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico modląca się.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico rodząca.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico ofiarująca.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Nauczycielko pobożności.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, można Stolico miłosierdzia.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczna Ucieczko grzeszników.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, słodka Nadziejo konających.

K. Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, sprawy, abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń:

Zdrowaś Maryjo Bogarodzico,
Błagamy Ciebie, święta Dziewico:
Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,
Módl się za nami, zdrowaś Maryja!

 Wśród czystych duchów w obliczu Pana
Tyś przenajświętsza, niepokalana
Jak pośród kwiatów wonna lilija,
Jak wśród gwiazd zorza, zdrowaś Maryja!

Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego. Oddajmy w matczyne dłonie wszystkie nasze osobiste intencje i prośby nam powierzone. Modlimy się modlitwą do Matki Bożej Łaskawej z San Giovanni Rotondo, zalecaną przez św. Ojca Pio:

O, niebiańska Skarbnico wszelkich łask!
Matko Boga i moja! Ty jesteś pierworodną Córką wiecznego Ojca i dzierżysz w Swoich rękach Jego wszechmoc, dlatego zlituj się nad moją duszą
i obdarz mnie łaską o którą Cię żarliwie błagam...

Zdrowaś Maryjo...

O miłosierna Szafarko Bożych łask! Najświętsza Maryjo Dziewico! Ty jesteś Matką wiecznego Słowa Wcielonego, które Cię obdarzyło swoją bezmierną mądrością. Wejrzyj na wielkość mojego bólu i udziel mi łaski której tak bardzo potrzebuję...

Zdrowaś Maryjo...

O, najukochańsza Szafarko Bożych łask! Niepokalana Oblubienico wiecznego Ducha Świętego! Najświętsza Maryjo! Ty otrzymałaś od Niego serce, które jest zdolne litować się nad ludzkimi nieszczęściami i które nie może powstrzymać się od przyjścia z pociechą
cierpiącemu człowiekowi. Ulituj się nad moją duszą i udziel mi łaski, której się spodziewam
ufając całkowicie Twojej macierzyńskiej dobroci...

Zdrowaś Maryjo...

O, Matko moja Skarbnico wszelkich łask, Ucieczko biednych grzeszników, Pocieszycielko strapionych;
Nadziejo tych, którzy rozpaczają i najmożniejsza Wspomożycielko chrześcijan! W Tobie pokładam całą moją nadzieję i jestem pewny(a), że otrzymasz dla mnie od Jezusa łaskę, której tak bardzo pragnę, jeśli tylko będzie ona pożyteczna dla mojej duszy.

Matko Boża Łaskawa z Pobiedzisk
- módl się za nami !!! (3X)
Prowadzący:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Pieśń na zakończenie:

Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas
Matko nie opuszczaj nas
Matko nie opuszczaj nas

Matko pociesz, bo płaczemy
Matko prowadź, bo zginiemy
Ucz nas kochać, choć w cierpieniu
Ucz nas cierpieć, lecz w milczeniu

Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas
Matko nie opuszczaj nas
Matko nie opuszczaj nas

Pójdziem chętnie drogą krzyża
Bo nas krzyż do Ciebie zbliża
Bo nas krzyż dziś nie przestrasza
Bo w nim jest nadzieja nasza

Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas
Matko nie opuszczaj nas
Matko nie opuszczaj nas

 

Imprimatur, bp Krzysztof Wętkowski, Wikariusz Generalny, Gniezno 11 kwietnia 2017 r.

Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk